Bầu chọn của huutamnhan:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Đọc bài thơ mà nghe lòng buồn man mác nhớ cố nhân. Đọc bài thơ này vừa cảm nhận được cảnh đẹp của toà lầu bên bờ hồ vừa thấm thía nổi buồn cô quạnh!
(Bài viết được gửi tự động)