Bầu chọn của tranbinhxd:
1. Ôm trăng (Hà Văn Kỳ)
2. Ánh trăng (Nguyễn Duy)
3. Ánh trăng (Đoàn Phú Tứ)

Ý kiến cá nhân:
good too
(Bài viết được gửi tự…