CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO vIỆT NAM.

THẦY
(Kính tặng thầy Nguyễn Thúc Chuyên)

Lần thứ nhất thầy đến thăm nhà
Con còn bé dại
Lần thứ hai thầy đến thăm nhà
Con đã bạc đầu

Mấy chục năm trời
Thầy trò không gặp
Con vẫn thấy:
Thầy tìm con ngoài chợ đời nhốn nháo
Thầy tìm con quãng đường dài dông bão
Thầy tìm con nơi cát bụi tha phương...!

Thầy mãi đắp đầy
Khoảng trống
Thiếu quê hương !
Hà Nội 2007
NGUYỄN LÂM CẨN
* Nhân ngày 20-11 sắp đến, tôi gửi bài thơ này để kính thầy  Nguyễn…