Bầu chọn của libach:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)

Ý kiến cá nhân:
Hai câu thơ đầu gợi lên cảm giác của một truyện Liêu Trai. Không gian sông nước, khói sương ảo mờ, lại có tiếng quạ kêu đêm, lại có ánh trăng huyền hoặc... chẳng phải là cách dẫn dụ hay cho một truyện ma cổ điển sao?
...Cho đến hai câu sau, hai tên địa danh…