Yêu làm chi rồi dại khờ,
Nhớ nhung, hi vọng, đợi chờ mà chỉ?
Thế gian tình hỡi là gì ?
Để cho người phải khổ vì chữ yêu