Bầu chọn của ductung999:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Hay
(Bài viết được gửi tự động)