Nội quy của thi viện thật khắt khe, tôi giống như một nàng dâu vừa được rước vào nhà là phạm phải sai lầm, mà tôi thì rất sợ sai lầm tiếp diễn, có câu "Nước ó phép nước, nhà có luật nhà", tôi nghĩ cần nên làm rõ mọi thắc mắc của mình để sai lầm không thể nào tiếp diễn.

Tôi có gởi bài thơ Nhớ Hồ Xuân Hương của nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến, tôi đâu có ghi nguồn thì vẫn được đăng, mà không thấy thư phản hồi của quý thi viện, lần này tôi gởi thơ của Kiên Giang, của Vũ Hoàng Chương... những nhà thơ va…