Ta về với cõi hư không
Ta về với biển mênh mông một đời
Để cho thuyền cũ ra khơi
Đi tìm bến mới rạng ngời yêu thương
Giờ đây lòng chẳng vấn vương
Chỉ còn cảm giác "vô thường", "điêu linh"
Tại sao cứ trách thân mình
Để cho người khác hi sinh cõi lòng !!!