"Hôm nay mưa, con đường làng vắng bóng người. Lòng chợt buồn, tôi lang thang. Chân cứ bước..."
Cho muội góp vui với nha các sư huynh, sư tỷ...?
^^