Có thể một lúc nào đó bạn rất muốn làm một bài thơ thật ra trò. Nhưng vì lý do nào đó như: Không có thi hứng, lực bất tòng tâm...Bạn đừng nên bỏ nó đi vì không ưng ý hay cho rằng nó vô giá trị. Không đâu! Bạn hãy đem bỏ nó vào đây. Nó vẫn có giá trị để...giải stress đấy! Cảm ơn bạn khi đã chú ý đọc hết dòng này. Cái bang Votinhkhach trân trọng:D