Điên

Điên đời hai chữ xót xa thay!
Điên tiết vô nhân tự đọa đày!
Điên vị hư danh vùi lẻ phải(!)
Điên mùi ảo vọng phủ lời hay.
Điên choàng ánh nguyệt hân hoan mãi(!)
Điên ngửi vần thơ tấm tức hoài.
Điên tận tâm hồn không thuốc giải...
Điên đầu lắm kẻ tưởng mình oai!
21/02/13