Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa đất

LƯU LUYẾN

Hồn ai phiêu lãng nơi trần thế
Luyến tiếc dương giang lòng vấn vương
Một chút yêu thương rời thể xác
Mộng đẹp uyên ươn giữ hồn rơi

Ai hay hồn ai gọi tình nhớ
Thân xác rã rời nhớ tình ai?
Chia lìa khoảng cảnh sinh tử biệt
Cháy lòng hồn gọi tiếng bi ai....
Ảnh đại diện

Thơ hai dòng - Tập 2

Vợ anh đã được nhưng U chưa chịu
Duyên kia chưa định nên tình đành không
Ảnh đại diện

Thơ hai dòng - Tập 2

Vợ anh đã được nhưng U chưa chịu
Duyên kia chưa định nên tình đành không

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):