Tôi đề xuất tạo tên tác giả Trần Ngọc Thuý:
Trần Ngọc Thuý (bút danh Duy Anh - bút danh khác là Thuý Hoàng) sinh ngày 10 tháng 3 năm 1978 tại xã Gia Thuỷ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chị tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2000.
Tháng 1 năm 2018, chị được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình, bộ môn văn xuôi. Ngoài viết truyện, chị còn sáng thơ. Với thơ, chị luôn dành một tình yêu đặc biệt. Với chị, viết thơ là viết những câu văn xuôi xuống dòng cho mình, để…