Help me!!!!!
Tôi muốn gửi những bài thơ mà tôi sưu tập được vào trong thư viện thơ nhưng tôi ko thể nào tìm được trang để có thể gửi những bài thơ đó.
Tôi muốn được hướng dẫn để có thể thực hiện những công việc đó.
Trân trọng!