Bài viết của Hà Minh Ngọc thật là sâu sắc ngồi đọc từng dòng chữ nhỏ mà tâm hồn của tôi lại rộng lớn lên rất nhiều.Bài văn giản dị nhưng chân thực.Bài văn khiến cho người ta hiểu về giá trị cuộc sống thật ý nghĩa.Nó không chỉ thành công bởi những dòng chữ hoa lệ mà còn thành công bởi tình cảm nhận thức của chính người viêt người cảm nhận.Theo em chúng ta nên lấy giá trị của bài văn này làm gương mà sống tốt sống đẹp có ích cho xã hội.