CƠM MUỐI MO CAU
          
Cha tôi mất, tôi vừa tròn hai tuổi
Mẹ lìa con vì thế cuộc nhiễu nhương
Bà tôi nghèo đem cháu về nuôi dưỡng
Tay thành trì xây đắp mạch tình thương

Năm lên sáu, Ngoại cho vào lớp học
Qua trường làng, lên trường huyện xa quê
Cơm Ngoại gói trong mo cau trộn muối
Tôi mang theo, trưa nghỉ học không về

Ngày đông giá tôi choàng thêm áo ấm
Ngoại co ro trong chiếc áo bạc màu

Sau mười mấy năm cơ cầu lây lất
Tôi lớn lên bằng cơm muối mo cau
Ôi! cơm muối hay…