Tự Điếu

Ly rượu rót sáng nay chưa uống
Ly rượu rót đêm qua còn đầy
Ly rượu cầm trên tay chếnh choáng
Ta, bây giờ, tỉnh cũng như say

Mùa hạ quen chong đèn đốt tuổi
Mùa thu vàng rụng cánh thời gian
Mùa đông vội chén tình sau cuối
Ta, mềm môi, hất đổ xuân tàn

Giấc ngủ trưa chập chờn mộng mị
Giấc ngủ chiều trống vắng, xanh xao
Đêm chờ sáng dài như thế kỷ
Ta, mỏi mòn, thức cũng chiêm bao

Từ xe đạp giãn sên, lệch bánh
Qua xe đua tám máy gầm vang
Đến…