Bầu chọn của sbtl2704:
1. Qua đèo Ngang (Bà huyện Thanh Quan)
2. Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)
3. Tổng vịnh Truyện Kiều (Chu Mạnh Trinh)

(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu…