Tâm Phật

                 Hôm nay đản sanh Phật
                 Khắp thế giới nở hoa
                 Lòng con ôm hoài niệm
                 Nhớ về cõi giới nào

                 Phật lá đấng cứu khổ
                 Con thân phận mọn hèn
                 Dù đời là hư ảo
                 Cõi người có bao lâu

                 Ngày tháng tư hoa nở
                 Con xuống tóc quay đầu
                 Nhưng nỗi buồn muôn kiếp
                 Con vẫn hoài lún sâu