Kính chào các thi huynh thi hữu, mới nhập môn mong được tiếp thu ý kiến mọi thi gia
Xin có màn chào hỏi quý bạn gần xa:


THÂN CÒ
( Kính tặng mẹ của tôi )

Tìm trong khúc hát dân ca
Lời ru có bóng mẹ ta thuở nào
Dáng cò chân bước thấp cao
Thơ tôi cò đã bay vào thân quen
Thương cò chân yếu cánh mềm
Kiếm ăn từ sớm , tận đêm mới về
Cò thường bạn với đồng quê
Theo  người chân đất nón mê nhọc nhằn
Lưng còng vất vả quanh năm…