Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Trăm năm ôi đã bao lần
Sông kia suối nọ bỏ dần đất tôi
Những lời giã biệt trên môi
Nghe ra cũng chỉ một lời nói suông
Từ khi em biết ngậm buồn
Là khi tôi đã dặm trường xa xôi
Tiếc chi một giọt lệ rơi
Mà xưa không nhỏ để rồi ăn năn

Suối sông cũng sẽ về mau
Cho ngày gặp mặt non cao cùng cười
Cho dù sông đã khác vời
Suối kia cũng đã đổi dời tiếng reo
Dù dòng nước vẫn trong veo
Mang theo những đám rong rêu cùng về
Núi không buồn nhớ lời thề
Trăm năm trôi mãi cũng về thiên thu
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Trăm năm ôi đã bao lần
Sông kia suối nọ bỏ dần đất tôi
Những lời giã biệt trên môi
Nghe ra cũng chỉ một lời nói suông
Từ khi em biết ngậm buồn
Là khi tôi đã dặm trường xa xôi
Tiếc chi một giọt lệ rơi
Mà xưa không nhỏ để rồi ăn năn

Suối sông cũng sẽ về mau
Cho ngày gặp mặt non cao cùng cười
Cho dù sông đã khác vời
Suối kia cũng đã đổi dời tiếng reo
Dù dòng nước vẫn trong veo
Mang theo những đám rong rêu cùng về
Núi không buồn nhớ lời thề
Trăm năm trôi mãi cũng về thiên thu

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):