xin cho hỏi. Muốn đưa một bài thơ do mình tự sáng tác để học hỏi thêm. những bài thơ nghiệp dư này thì có nơi post lên hok? nếu có thì post chỗ nào vậy bạn ?