Lời tựa


Mỗi bài thơ một nỗi niềm.
Những buồn vui được viết lên thành lời.
Thơ ca là bạn của đời.
Đọc lên ta sẽ hiểu người trong thơ.
Cuộc đời không đẹp như mơ.
Nên đôi lúc phải mượn thơ giải sầu.
Trời ban cho một cái đầu.
Viết sao cho hết chiều sâu tâm hồn.

Tiều Phu.