QUAY VỀ

Liệu ta biết khi ta quay về
Còn ngọt ngào như lúc ra đi
Sẽ hai kẻ điên cùng nức nở
Hay chỉ một người cười lặng lẽ...