Bầu chọn của Duy Hai:
1. Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Đỗ Phủ)

(Bài viết được gửi tự động)