Bầu chọn của thai_tram1011:
1. Tổng vịnh Truyện Kiều (Chu Mạnh Trinh)

Ý kiến cá nhân:
hay tuyệt
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi :p)