CÂY SẤU NGON NHẤT HÀ NỘI

                 Cây sấu ngon nhất Hà thành (*)
                  Anh sẽ hái quả để dành riêng em.(*) Như một giai thoại, nhiều người Hà nội trước đây được kể rằng: Cây sấu trước đồn cảnh sát Hàng Trống có quả ngon nhất.