Bầu chọn của thuan nguyen:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
đây là một bài thơ rất hay
(Bài viết được gửi tự động)