Bầu chọn của Hồ Nguyên:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)

Ý kiến cá nhân:
Rất thích.
(Bài viết được gửi tự động)