Một Người Đau Thương

Anh là người cuối cùng
Người còn níu giữ ngày xa xưa
Còn bám víu lại chút điều hôm qua ta đã có

Anh là người cuối cùng
Người đã chọn đi con đường ấy
Để bước chân mịt mù giữa bốn bề của tối tăm

Muôn đời mãi vẫn một người đau thương
Một người không biết yêu đương là gì
Hai linh hồn định mệnh chẳng thành đuyên
Ngay từ dạo tình yêu ta bắt đầu

Muôn đời mãi vẫn một người đau thương
Một người không biết yêu đương là gì
Hai linh hồn rẽ hai huớng chia xa
Trước k…