Tinh Hoa Việt Nam là phần mềm học lịch sử Việt Nam. Người dùng sẽ được tiếp cận với những thông tin lịch sử nước ta một cách gần gũi, hấp dẫn nhất. Cho phép người dùng kiểm tra kiến thức lịch sử của mình về đất nước ta...

Phần mềm gồm các tính năng sau:

- Cung cấp thông tin danh nhân văn hóa, bảo tàng lịch sử, di tích lịch sử, chùa tháp.
- Tìm kiếm thông tin bằng giao diện trực quan sinh động.
- Widget các câu thành ngữ Việt Nam.


V…