Một sáng

Tôi tình cờ trông thấy

Trong bầy chim vẫn ríu rít thường ngày

Có một con  chỉ có một chân.

Tôi nhìn và cảm thấy bâng khuâng...

Chú chim tật nguyền vẫn hồn nhiên hòa vào đồng loại

Ríu rít chuyện trò.

Chợt hình dung đến những nguyên do

Một viên đạn chì chệch mục tiêu chẳng hạn...

Cái lẩy cò

Trò chơi và sinh mạng

Mạnh - Yếu

Sinh tồn và sự diệt vong.

Chim có giận gì không ?

Vì tôi thấy chim vẫn hồn nhiên ríu rít

Tựa trẻ thơ mọi chuyện chẳng bận lòng.

Và…