Đừng buồn đứng khóc nữa người ơi
Đừng để lòng tôi thấy tơ bời
Đời người có bao điều đáng quý
Hãy cười cho lòng thênh thản hơn