Gió về qua khe cửa
Gió đưa làn hương thơm
Gió có về phương ấy
Cho tôi nhắn lời thương

Gió có vào song cửa
Ngõ vắng tôi đứng chờ
Gió mang lời thương nhớ
Đến tận người xa xưa

Gió ơi cho nhắn gửi
Mối tình ta ấm nồng
Gió ơi cho nhắn gửi
Lời yêu vào thinh không.