Bầu chọn của tên của tui:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
nổi nhớ quê hương được thể hiện rất hay.
(Bài viết được gửi tự động)