Thơ là những tâm hồn, yêu cái hay cái đẹp, để mà gởi những tâm sự buồn vui hỷ nộ ái ố.... Tự mình biết mình, tự mình biết ta, ta không công kích hay chê bai. Nhưng hồn thơ thì trong sáng. đừng để hồn ta hoen ố; Đừng để thơ nghèo nàn.
Em, nguồn bất tận của thơ anh
Từng câu, từng chữ, ý gieo vần
Lúc buồn, lúc vui, khi bay bổng
Ôm cả đất trời cả thế nhân