Bầu chọn của Doanhtp:
1. Vịnh thằng mõ (Lê Thánh Tông)
2. Hoa chanh (Nguyễn Bao)

Ý kiến cá nhân:
Khi tôi tham gia quân ngũ, trong buổi sinh hoạt văn nghệ đơn vị, được nghe bài thơ do đồng đội ngâm, thích quá ghi vào  sổ tay và tâp ngâm.thật …