VỀ LẠI SÔNG BÔI

Một lần về với sông Bôi
Những mong sẽ gặp  được người  năm xưa
Đã bao ngày  tháng mong chờ
Bấy nhiêu xa cách bây giờ là đây.
Vút tầm  lau trắng tóc mây
Chè Xuân thắm lộc nhớ ngày còn xoan .
Giữa nơi sương trắng  nắng tràn .
Đường ra chiến trận vẫn man mác tình
Chi Nê núi bọc bao quanh  .
Bến Sông Bôi vẫn  nặng tình nước non .
Người xưa ai mất ai còn .
Có ai mỏi mắt bồng con ngóng chờ .
Sông Bôi giờ thực hay…