Trong đầu vần thơ chẳng có gì
Thơ thì dở tệ viết không ra
Nghĩ mãi không ra một bài thơ
Thơ tả đất trời hay thơ tình
Chẳng biết chọn gì viết vu vơ
Thơ dở viết lên người đời cười
Thơ hay thì được mọi người khen
Ôi dào khó khăn ở chỗ đấy
Bao nhiêu cảm xúc dồn vào thơ
Chú tăm quá nhiều sợ bay hết
Không thì cứ chẳng biết viết gì
Chỉ mong các bậc tiền bối
Chỉ mong mọi người đừng nói quá
Thơ em tuy dở nhưng chả tệ
Dốc hết tăm sức viết bài thơ
Thơ em chủ yếu là cảm xúc
C…