NỖI NIỀM NGÀY XƯA

Phạm Ngọc Diệp
Lớp 11-chuyên Anh
THPT Năng Khiếu Hà Tĩnh


Hiến chương nhà giáo đến rồi,
Mẹ tôi buồn kể đôi hồi chuyện xưa...
Một thời, chẳng quản nắng mưa,
Đói cơm, rách áo sớm trưa đưa đò.
Bao nhiêu là lớp học trò,
Qua tay mẹ dạy bây giờ "thành danh".
Họ giàu sang, mừng đã đành,
Buồn vì ít chị, ít anh thành người.
Ra đi lác mắt trông đời,
Về làng xấc xáo nói lời thị phi.
Từ mái trường bước chân đi,
Họ mang theo hết những gì... ngày xưa.
Những người trở lạ…