cho mình hỏi cái này?
máy tính của minh bị nhiễm virus mình dùng nhiều phần mềm mới nhưng vẫn không tài nào diệt được.mình chỉ biết là cài lại máy thôi.nhưng cài lai 1 thời gian minh vẫn phải cài lại.nên mình hỏi các bạn co cách nào giúp mình với