MƯA ĐÔI

Lạ sao mưa cũng chung đôi
Chia cho hai nửa rơi rơi chung tình
Giọt xanh chung nỗi nhớ đành  
Giọt thương chung một bóng hình trong mưa…