Bầu chọn của kytrung:
1. Nói cùng anh (Xuân Quỳnh)

Ý kiến cá nhân:
hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Vanachi với lý do: Không phải thơ Đường)