Bầu chọn của dwrelax:
1. Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Ý kiến cá nhân:
bài này là bài hay nhất đối với tôi
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi :p với lý do: Không phải thơ Đường)