Sinh nhật anh Hai
Lê Trọng Cưòng  30-05-2009 tặng anh Hai Hưng

Nắng tháng năm ngọt lịm bông lúa
Gió rộn ràng dạo khắp phố vui
Ngày ba mươi vui mừng không tả
Bất ngờ, gọi đó là sinh nhật anh
Chắc tại anh, mà đời nhiều bạn tốt
Cùng vây quần, mỗi lúc buồn vui
Chắc tại anh, mà mùa xuân còn trong hạ
Nắng rãi hạt vàng, man mát gió đông
Tuổi năm ba, chúc vạn điều hạnh phúc
Tháng năm tưng bừng mừng sinh nhật anh.
Ai chê mặc kệ, cứ làm thơ
Nhân gian hay bảo ta dại khờ
Chỉ vì chữ " xỉn " mà nông nỗi
Đời chẵng có "say" sao có thơ ?
www.deltapy.com.vn