Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

thanh86

Sao mờ đà quá nửa,
Đêm lạnh rét hơi hơi...
Đèn sáng khôn qua cửa,
Thềm không dễ động hài...
Mỏ neo vàng mấy cặp,
Con tiện ngọc mười hai.
Lần khắp bàn tay yếu,
Đâu còn dấu buổi mai !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanh86

mình tìm trên google thấy nguyên văn chữ Hán của bài này là :
星河將半夜,
雲雨定微寒。
屨(履)響私行怯,
窗明欲度難。
几(八一 ,一)双金屈戌(戍),
十二玉欄杆。
纖手親捫遢,
明朝無跻看。
dùng công cụ http://vietnamtudien.org/hanviet/ để phiên âm :
Tinh hà tương bán dạ,  
Vân vũ định vi hàn。
Lũ(lý)hưởng tư hành khiếp,
Song minh dục độ nan。
kỉ(bát nhất,nhất)song kim khuất tuất(thú),
Thập nhị ngọc lan can。
Tiêm thủ thân môn tháp,
Minh triêu vô tễ khan(khán)。
dịch nghĩa :
Dải sao đã mờ,sắp đến nửa đêm rồi,
Mây mưa chắc chắn sẽ hơi lạnh.
Sợ tiếng giày nhỏ đi,
ánh sáng muốn đi qua cửa sổ nhưng khó.
Mấy cặp khuất tuất(cái kê-môn(crémone,espagnolette),làm bằng một thanh sắt đứng,khi vặn tay nắm,kéo lên hạ xuống được,để đóng cánh cửa) bằng vàng,
Mười hai lan can bằng ngọc.
Cầm bàn tay thon mềm yếu gần gũi,
Lên nhìn thì không còn dấu vết của buổi sáng sớm nữa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]