@Gửi bạn Nghiêm Thích Diệu Dung: Có lẽ bạn chưa đọc qua các quy định của Thi viện về việc post bài trong các diễn đàn? Chủ đề "thơ đạo 1" là chủ đề được lập trong diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới, và đây là nơi các thành viên gửi lên các bài thơ viết theo thể thơ mới do chính mình sáng tác. Ở trong này, NT thấy bạn đưa vào những bài thơ sưu tầm, thơ dịch, bài viết cảm nhậnv.v... như thế là không đúng chủ đề, không đúng diễn đàn. Ở Thi viện có những diễn đàn dành cho việc tạo các chủ đề để gửi lên các bài viết dạng đó, bạn hãy tìm hiểu thêm để tôn trọng các quy định chung của Thi viện mà các thành viên đều thực hiện.
Những bài viết không đúng chủ đề, diễn đàn sẽ được BĐH chuyển đến các chủ đề thích hợp hoặc xóa theo quy định.
Mong bạn chú ý và cộng tác cùng BĐH!

NT

Chú ý: Bạn có thể đọc các hướng dẫn, quy định chung ở đây: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"