Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

nhunhien

Ý tại uyên nguyên mãn
Ngôn thừa chân như nhiên
Nhất sinh chiêu hạc thoại
Hà tất vấn trần ai.

Cầm đài minh nguyệt chiếu
Càn khôn thuận phong hài
Chân như năng hiện hữu
Thiên duyên thời tất lai.
Ý tại uyên nguyên mãn,
Ngôn thừa chân như nhiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhunhien

Dịch tạm:

Ý từ
   sâu thẳm  
        tràn đầy
Lời như
    lẽ Đạo
       tháng ngày
                ung dung
Chuyện trò
          có hạc
                  theo cùng
Có đâu
        cần hỏi
            tên vùng
                  tên quê
Đàn gương
       trăng sáng
                 đề huề
Dấu giày
        thuận gió
                đi về
                    tự nhiên
Chừng nào
       vũ trụ
             còn nguyên
Nghĩa là
        chừng ấy
               thiên duyên
đẹp lòng.
Ý tại uyên nguyên mãn,
Ngôn thừa chân như nhiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhunhien

XUÂN TỨ

Non xanh bao tuổi hỡi trăng già
Điệp điệp khôn cùng sóng bích ba
Mắt thấy thênh thênh nhờ phúc mẹ
Tai nghe thuận thuận hiểu lòng cha
Uyên nguyên hiện hữu đi đi đến
Tự tại như thường lại lại qua
Sương thoảng triền xưa hoa mát trắng
Cùng xuân ý nhị thưởng trà nhà.
Ý tại uyên nguyên mãn,
Ngôn thừa chân như nhiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thongtue

nhunhien đã viết:
XUÂN TỨ

Non xanh bao tuổi hỡi trăng già
Điệp điệp khôn cùng sóng bích ba
Mắt thấy thênh thênh nhờ phúc mẹ
Tai nghe thuận thuận hiểu lòng cha
Uyên nguyên hiện hữu đi đi đến
Tự tại như thường lại lại qua
Sương thoảng triền xưa hoa mát trắng
Cùng xuân ý nhị thưởng trà nhà.
Chân bước hư vô, KHoác áo chân như, giọt lệ long lanh, giọt lệ long lanh. Giọt lệ thiên thu!
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thongtue

thongtue đã viết:
nhunhien đã viết:
XUÂN TỨ

Non xanh bao tuổi hỡi trăng già
Điệp điệp khôn cùng sóng bích ba
Mắt thấy thênh thênh nhờ phúc mẹ
Tai nghe thuận thuận hiểu lòng cha
Uyên nguyên hiện hữu đi đi đến
Tự tại như thường lại lại qua
Sương thoảng triền xưa hoa mát trắng
Cùng xuân ý nhị thưởng trà nhà.
Chân bước hư vô, KHoác áo chân như, giọt lệ long lanh, giọt lệ long lanh. Giọt lệ thiên thu!
Đã mấy ngàn năm tuổi chẳng già!
Cõi trời cảnh biển mãi bôn ba..
Âm dương giao khí là ơn mẹ
Nhật nguyệt hợp tinh ấy nghĩa cha
Tam đảo Bồng lai thường ghé trọ
Nhị Sơn Tiên cảnh đã đi qua...
Ngũ hành làm bạn vui chân bước...
Vũ trụ bao la chẳng có nhà!
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhunhien

XUÂN HỒIChân như đâu tính tuổi non già
Thư thái phong hài dạo nhịp ba
Tư Mã bên sông nhìn dáng mẹ
Tầm Dương dạo khúc nhớ ơn cha
Thiên duyên hiện hữu đi không quá
Triền phược muôn trùng dễ trải qua
Gió đón ý xuân cười nửa nụ
Vô vi Thuỷ Mặc đến chơi nhà.
Ý tại uyên nguyên mãn,
Ngôn thừa chân như nhiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thongtue

Ngông

Vũ trụ càn khôn chứa một bình
Vào ra tam giới cũng vô hình
An nhiên tự tại cùng không - có
Bình thản vô tư với nhục - vinh
Mượn gió đan hài du vạn cảnh
Vay đời xướng hoạ viết trăm kinh
Như Nhiên trở lại cùng kỳ đạo
Bản chất con người là tự nhiên!
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhunhien

TỨ XUÂN HỒI..

Thiên sơn đã thấy tứ xuân hồi
Tùng bách nghiêng mình rũ tuyết chơi
Hồng hạc vút cao chừng đạo thấu
Hoàng mai ngả thấp ý duyên khơi
Chân như viên mãn ung dung dạo
Cốt cách sáng ngời thư thái chơi
Ba vạn sáu ngàn xuân một thoáng
Hiện sinh từng khắc ấy muôn đời.
Ý tại uyên nguyên mãn,
Ngôn thừa chân như nhiên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]