Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Anhphq

Đệ Lửa không những giỏi làm thơ
Mà còn giỏi cả bóng bánh cơ :))
Đảo đi đảo lại, tung một sút !
Bóng đã sang chân ... lão Phờ Quờ ! =))
...
Trình độ thể thao của Lửa huynh đây tâm phục khẩu phục... sẽ có lúc cắp "giò" đi học ... NU PA CA CHI ! :D
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@nguyễn vũ: Bạn đã mở đến 3 chủ đề thơ mà các chủ đề đã mở thì chưa hẳn đã là thơ! Đơn cử: Chủ đề Phượng già chủ yếu là những entry chuyện phiếm của bạn và các thành viên khác trong Thi viện. Chủ đề khác là "Hoàng hôn trên phố" thì vẻn vẹn mới có một bài thơ và lại cũng các bạn nói chuyện phiếm. Do đó, mình sẽ thực hiện việc gộp chủ đề Phượng già sang mục "Chuyện phiếm bên ấm trà", gộp "Hoàng hôn trên phố vào chủ đề Dòng đời bạn mới mở hôm nay.
Lưu ý với bạn: nếu vẫn tiếp tục như tình trạng các chủ đề trước đây của bạn là sa đà vào chuyện phiếm mà không post thơ, chủ đề của bạn sẽ lại bị gộp hoặc xóa nhằm để đảm bảo các quy định của Thi viện.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nhân tiện cũng nhắc luôn một số thành viên khác hay trò chuyện trong các chủ đề thơ của nguyễn vũ: các bạn hãy cố gắng hạn chế những đổi trao ngắn không liên quan đến chủ đề thơ để giữ cho chủ đề thơ của thành viên mở chủ đề không bị dày đặc các entry spam đồng thời diễn đàn thơ thành viên-thơ mới cũng giữ được sự nghiêm túc nhất định.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]