Trang trong tổng số 8 trang (76 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]

Ảnh đại diện

tanthanhan

Cảm ơn ban biên quản trị!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Kính gửi BQT!
Dòng Thơ Nguyễn Thành Sáng “Tập 2” đã đến cuối.
NTS đã lập dòng Thơ Nguyễn Thành Sáng “Tập 3” để đăng thơ tiếp hổm rày hơi lâu
Nhưng chưa thấy dòng thơ được cụ thể để mà đăng thơ.
Không biết kỷ thuật thiết lập của NTS có sai sót gì không?
Mong nhờ BQT xem xét và sắp xếp dùm.
Xin cám ơn! Thân mến!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bác tạo chủ đề mới (Thơ Nguyễn Thành Sáng “Tập 3”) ở đây nhé:
https://www.thivien.net/forum_addtopic.php?FID=22
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Sáng...

Dòng Thơ Nguyễn Thành Sáng “Tập 3” đã được mở và đăng thơ.
Cám ơn em thật nhiều!
Thân mến!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mặc Am

Tôi đề xuất tạo thêm tác giả Khâu Xứ Cơ.
Khâu Xứ Cơ 丘處機 (1148 - 1227) tự Thông Mật, hiệu là Trường Xuân Tử, người Thê Hà, Đăng Châu (nay là tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Năm 18 tuổi, ông bắt đầu học đạo, bái tổ sư Toàn Chân giáo là Vương Trùng Dương làm thầy. Tên Xứ Cơ của ông là do Vương Trùng Dương đặt cho. Cùng học đạo với ông còn có Đan Dương Tử Mã Ngọc, Trường Chân Tử Đàm Xứ Đoan, Trường Sinh Tử Lưu Xứ Huyền, Ngọc Dương Tử Vương Xứ Nhất, Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông và Thanh Tịnh tản nhân Tôn Bất Nhị, được người đời gọi là Toàn Chân thất tử.
Năm 1203, chưởng giáo Lưu Xứ Huyền qua đời, Khâu Xứ Cơ trở thành chưởng giáo đời thứ năm của Toàn Chân giáo.
Tháng 5 năm 1219, Thành Cát Tư Hãn phái sứ giả Lưu Trọng Lộc đến mời Khâu Xứ Cơ, Khâu Xứ Cơ nhận lời và đến tháng 1 năm 1220, ông dẫn theo 18 đệ tử lên đường. Tháng 4 năm 1222, Khâu Xứ Cơ diện kiến Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn hết sức vui mừng, gọi ông là Thần tiên. Khâu Xứ Cơ ra sức khuyên Thành Cát Tư Hãn lấy nhân nghĩa trị quốc, không nên giết quá nhiều người khi tiến hành chinh phạt. Thành Cát Tư Hãn sai người ghi chép lại mọi lời giảng của ông để răn dạy con cháu.
Mùa xuân năm 1223, Khâu Xứ Cơ từ biệt Thành Cát Tư Hãn, quay trở về Tuyên Đức và kết thúc chuyến Tây du. Chuyến đi này được đệ tử Lý Chí Thường ghi chép thành tác phẩm Trường Xuân chân nhân Tây du ký rất nổi tiếng.
Năm 1227, Khâu Xứ Cơ mất, chức chưởng giáo được truyền lại cho đệ tử Doãn Chí Bình.
Năm 1309, Nguyên Vũ Tông phong cho ông danh hiệu Trường Xuân Toàn Đức Hoá Minh Ứng Chân Quân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Đây bạn nhé:
https://www.thivien.net/K...or-Xdrx9PY_HQVilIv5qP5QxQ
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (76 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]